Chính sách bảo mật


Chính sách bảo mật thông tin

Chính sách này nhằm đảm bảo an toàn thông tin liên quan đến các cá nhân tham gia truy cập và/hoặc giao dịch trên website Tuemanshop.com.

Dưới đây là các thông tin mà shop cần Quý khách hàng cung cấp khi đăng ký sử dụng dịch vụ, sử dụng cho mục đích liên hệ chăm sóc khách hàng và các giao dịch bán hàng:

 • Họ và Tên
 • Giới tính
 • Địa chỉ
 • Số điện thoại
 • Email
 • Tên đăng nhập và mật khẩu đăng nhập tài khoản

Lưu ý: Khách hàng sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, Khách hàng có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Shop về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

Quy định về việc lưu trữ và bảo mật thông tin riêng

 • Thông tin Khách hàng, cũng như các thông tin trao đổi giữa Khách hàng và Shop, đều được lưu giữ và bảo mật bởi hệ thống của cửa hàng.

Phạm vi sử dụng thông tin khách hàng

Website Tuemanshop sử dụng thông tin Khách hàng cung cấp nhằm mục đích:

 • Cung cấp các dịch vụ đến Khách hàng.
 • Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa Khách hàng và Shop.
 • Ngăn ngừa các hoạt động phá hoại tài khoản người dùng của Khách hàng hoặc các hoạt động giả mạo Khách hàng.
 • Liên lạc và giải quyết với Khách hàng trong những trường hợp đặc biệt.
 • Shop không sử dụng thông tin cá nhân của Khách hàng ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch giữa khách hàng và Shop

Website Tuemanshop có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân Khách hàng khi có yêu cầu từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền, theo quy định của pháp luật.

Phương tiện và công cụ để Khách hàng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu của mình

 • Khách hàng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân, hoặc yêu cầu Shop thực hiện việc này.
 • Khách hàng có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin các nhân cho bên thứ ba đến Ban quản trị của website. Khi tiếp nhận những phản hồi này shop sẽ xác nhận lại thông tin và phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn Khách hàng khôi phục và bảo mật thông tin.

Thay đổi về chính sách

 • Nội dung của “Chính sách bảo mật” này có thể thay đổi để phù hợp với các nhu cầu của Shop cũng như nhu cầu và sự phản hồi từ khách hàng nếu có.
 • Nội dung “Chính sách bảo mật” này chỉ áp dụng tại Tuemanshop.com, không bao gồm hoặc liên quan đến các bên thứ ba đặt quảng cáo hay có link tại Tuemanshop.com. Do đó, shop đề nghị bạn đọc và tham khảo kỹ nội dung “Chính sách bảo mật” của từng website mà bạn đang truy cập.

Thông tin liên hệ

Tuệ Mẫn Shop thường xuyên kiểm tra tính xác thực của thông tin cá nhân mà khách hàng đã cung cấp và luôn hoan nghênh các ý kiến đóng góp, liên hệ và phản hồi thông tin từ Khách hàng về “Chính sách bảo mật” này, cũng như những thông tin cá nhân mà bạn phát hiện đang sai sót hoặc đã bị điều chỉnh bất thường. Nếu bạn có những thắc mắc, khiếu nại liên quan đến Chính sách này hoặc thông tin cá nhân, xin Quý khách vui lòng liên hệ theo địa chỉ email: tuemanshop1706@gmail.com